AVUKATLIK VE HUKUK MÜŞAVİRLERİ BÜROSU ORTAKLIĞI
O Kancelarii

BÜROMUZ HAKKINDA

Büromuz, gerek bireysel müvekkilleri ve gerekse ticari kuruluşları mahkeme davalarında ve mahkeme dışı konularda temsil etmek suretiyle onlara hukuki destek sağlamaktadır. Ekonomik faaliyet yürüten ticari kuruluşlara yürüttükleri faaliyetler kapsamında hukuki hizmet vermekteyiz.

Gwarantujemy wysoki poziom merytoryczny usług

Yasaların çeşitli alanlarında uzmanlaşmış hukukçular tarafından konun özüyle ilgili ileri düzeyde hizmetlerin verileceğini garanti ediyoruz. Dürüstlük, zamanında iş teslimi, baktığımız davaların seyriyle ilgili müvekkillerimizi sürekli bilgilendirerek onlarla iletişim içinde olma durumu faaliyetlerimizin temelini oluşturmaktadır.

Noterlik ve icra bürolarıyla, mali müşavirlik bürolarıyla, yeminli çevirmenlik bürolarıyla ve patent müdürlüğüyle işbirliği yaparak müvekkillerimize çok yönlü ve profesyonel düzeyde hukuk hizmetleri sunmaktayız. Büromuz İngilizce, Almanca ve Türkçe hizmet vermektedir.

O Kancelarii

HİZMET KAPSAMI

Büromuz, hukukun tüm alanlarında hukuki destek sağlamaktadır. Aşağıda yazılı konu listesi örnek oluşturması bakımından verilmiştir. Sorularınız olması durumunda lütfen bizimle irtibata geçiniz.

MEDENİ HUKUK

 • bireysel müvekkillerimizi ve iktisadi kuruluşları mahkeme davalarında temsil etme
 • medeni hukuk konularında görüş hazırlama
 • medeni hukuk sözleşmelerini düzenleme ve görüş bildirme
 • ödeme ihbarları da dahil olmak üzere ödeme konuları, uyuşmazlıkların dostane biçimde çözülmesi için destek ve mahkemelerdeki davalarda müvekkillerimizi temsil etme
 • ihtiyati tedbir ve haciz işlemleri, bununla ilgili olarak icra başvuruları hazırlama ve haciz memurunun faaliyetlerini şikayet etme, karşı haciz davası açma
 • miras hukuku kapsamındaki davalar ve bunlarla ilgili olarak miras alma ve paylaşımıyla ilgili davaları yürütme, mirasla kalan mülkün bir bölümünden hak talebinde bulunma, vasiyet hazırlanmasında yardım
 • taşınmazlarla ilgili davalar ve buna bağlı olarak ebedi kullanım davalarını yürütme, ortak mülkiyetin kaldırılması
 • zilliyet davaları
 • irtifak hakkının belirlenmesi kapsamındaki davalar
 • kişisel hakların ihlali başlığı altındaki taleplerle ilgili davalar
 • tazminat talepleriyle ilgili davalar
 • hekimlik hatalarına karşı bulunulacak olan talepler için yardım
 • iflas kapsamındaki davalar
 • inşaat kusurlarıyla ilgili tazminat davaları

AİLE HUKUKUE

 • boşanma ve ayrılık davaları
 • velayetin alınması, sınırlandırılması ve çocuklarla görüştürülmenin düzenlenmesi konularını da kapsayan velayet davaları
 • mahkeme kararı kapsamındaki nafaka davaları, nafaka miktarının artırılması veya düşürülmesi ve nafaka yükümlülüğünün kaldırılması
 • edinilen malların ve alınan borçların hesaplaşılması, ortak alınan kredilerin ve diğer yükümlülüklerin hesaplaşılması gibi eşlerin ortak mallarının paylaşımıyla ilgili davalar
 • evlat edinme davaları
 • ayırt etme gücü bulunmayan kişiyle ve ayırt etme gücü bulunmayan kişi üzerinde hami tayini konusundaki davalar
 • babalığı ve anneliği tespit ve red davaları

CEZA HUKUKU

 • kolluk ve mali kovuşturma organlarındaki hazırlık soruşturmalarında ve mahkeme davalarında savunma
 • suça maruz kalmış olan müştekilerin haklarını savunma, müdahil olarak kolluk önünde ve mahkemelerde bulunma
 • mahkemelere müdahil olarak çıkma
 • suç davalarında savunma
 • vergi cezası davalarında savunma
 • icra davalarında savunma, yani ceza infazının ertelenmesiyle ve cezanın infazına ara verilmesiyle ilgili davaların yürütülmesi, hapis cezasının geri kalan kısmının için şartlı tahliyesiyle ve ayrıca cezanın infazının askıya alınmasıyla ilgili davaların yürütülmesi
 • suçların içtimaı ile ilgili davaları yürütme

PİŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

 • işverenleri ve çalışanları iş mahkemesi nezdinde temsil
 • hukuki bilgi ve görüş bildirilmesi de dahil olmak üzere iş hukuku ve sosyal güvenlik kapsamında danışmanlık
 • iş sözleşmesi ve sipariş usulüyle yaptırılacak işlerin sözleşme taslaklarının, gizlilik maddesi ve rekabet yasakları dikkate alınarak hazırlanması ve görüş bildirilmesi de dahil olmak üzere iş sözleşmelerinin yapılması ve sonlandırılmasına ilişkin gerekli hukuki destek
 • başta işletme yönetmeliği ve talimatnameler olmak üzere kurum içi belgelerin düzenlenmesinde hukuki destek
 • çalışanın işe geri dönmesiyle ilgili davalar
 • haksız yere iş sözleşmesinin bozulması veya fesih ihbarının yapılması ilgili tazminat davaları
 • yapılan fazla mesai nedeniyle hakkedilen ücretlerle ilgili davalar
 • iş ilişkisinin mevcudiyetinin belirlenmesi hakkındaki davalar
 • maaşla ve iş ilişkisiyle bağlantılı diğer yardımlarla ilgili davalar, kullanılmamış yıllık izine mukabil ücret de dahil
 • mülk özelliği taşımayan personel sosyal yardımları ile ilgili davalar
 • iş yerinde yapılan taciz ve ayırımcılıkla ilgili davalar
 • çıkış belgesinin verilmesi ve düzeltilmesiyle ilgili davalar
 • iş başındayken meydana gelen kazalar nedeniyle alınacak sosyal yardımlar ve taleplerle ilgili davalar
 • çalışanların kişisel bilgilerinin korunması kapsamında danışmanlık

TİCARİ ŞİRKETLER HUKUKU

 • ticari hukuka göre şirket ana sözleşmelerinin hazırlanması
 • şirketlerin kurulması ve Ulusal Adli Sicile kaydının yapılması
 • şirketlerin dönüştürülmesi, birleştirilmesi ve bölünmesi
 • iktisadi kuruluşlara her türlü hukuki hizmet
 • yönetim kurulu ile denetleme kurulu oturumlarının, olağan genel kurullarının yapılmasına yönelik hukuki hizmet verilmesinin yanı sıra konuyla ilgili belgelerin ve şirket organlarının alacağı kararlarının hazırlanması ve düzenlenmesi
 • şirketlerin, hissedarların ve yönetim kurulu üyelerinin mahkeme, resmi ve özerk kurumlardaki işlerini takip etme
 • iflas ve yeniden yapılanma işlemlerinde temsil
 • kararların kaldırılması ve geçersizliğinin tespiti ile ilgili davalar
 • yönetim kurulu üyelerinin medeni hukuk ve ceza sorumluluklarıyla ilgili davalar

FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU

 • lisans sözleşmelerinin ve fikri mülkiyet haklarının devir sözleşmelerinin, bilgisayar yazılımları, veri tabanı ve know-how’ların fikri mülkiyet haklarına ilişkin sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakere edilmesi
 • marka, patent, endüstriyel tasarım ve faydalı modellerin Patent Müdürlüğünde tescil edilmesi
 • sınai mülkiyet hakkı kapsamında Patent Müdürlüğü ve mahkemeler nezdinde temsil edilmesi
 • haksız rekabet eylemlerine ve telif hakları, patentler, endüstriyel tasarımlar, faydalı modeller ve marka haklarının ve bağlantılı hakların ihlallerine ilişkin hukuk ve ceza davalarını yürütme ve temsil

İDARE HUKUKU

 • idari davalarda idare organları nezdinde temsil ve idari kararlara itiraza hazırlık
 • idare mahkemeleri nezdinde idari davaların yürütülmesi ve idare mahkemelerine yapılacak şikayet başvuruları
 • Vergi Daireleri ve Defterdarlıklar gibi vergi organları nezdinde davaların takibi
 • maddi idare hukuku kapsamında hukuki görüşlerin hazırlanması
 • sağlık mevzuatı kapsamında firmalara hukuki hizmet
 • inşaat mevzuatı kapsamında hukuki yardım

YABANCILAR

 • yabancıların Polonya’da yasal olarak kalışları ve istihdam edilmeleri: süreli oturum izninin, AB’de uzun süreli kalış izninin ve sürekli oturum izninin verilmesiyle ilgili yapılacak başvuruların hazırlanması; devletin idari ve özerk organları ile mahkemelerinde yabancıyı temsil
 • yabancı için çalışma izni alınmasında hukuki hizmet: başvuru dilekçelerinin hazırlanması; devletin idari ve özerk organları ile mahkemelerinde yabancıyı ve işveren kuruluşları temsil
 • yabancı uyruklu kişi için oturum kartı alma ve kartı değiştirme konularında hukuki hizmet
 • davetiye, Polonya vizesi ve Schengen vizelerinin alınmasında ve bu vizelerin uzatılmasında yardım
 • pomoc przy uzyskiwaniu statusu uchodźcy
  i ochrony uzupełniającej
 • obsługa prawna przy ubieganiu się
  o nadanie obywatelstwa polskiego,
  w postępowaniu o uznanie za obywatela polskiego
 • göçmen statüsünün elde edilmesinde ve ikincil koruma sağlanmasında yardım
 • Polonya vatandaşlığının verilmesiyle ilgili yürütülen resmi süreçte Polonya vatandaşlığının edinilmesiyle ilgili hukuki hizmet

DERNEKLER VE VAKIFLAR

 • Dernek tüzüğünün ve vakıf senedinin hazırlanması
 • Dernek ve vakıfların kurulması ve Ulusal Adli Sicile kaydının yapılması
 • Dernek ve vakıflarla ilgili her türlü hizmet
 • yönetim kurullarının, dernek ve vakıfların diğer organlarının oturumlarıyla ve olağan üye toplantılarıyla ilgili hukuki hizmet
O Kancelarii

ORTAKLAR

Jacek Bigajczyk Adwokat Jacek Bigajczyk

AvukatJACEK BIGAJCZYK

1999 yılında Poznan’daki Adam Mickiewicz Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Öğrenimini bitirdikten sonra avukatlık stajını Avukat Mariusza Neyder’in yanında yapmıştır. 2003 yılından itibaren Poznań Avukatlar Barosunda avukatlık mesleğini icra etmektedir. Uzun yıllardır etkin bir biçimde Baronun yönetimde görev almaktadır. 2010 – 2013 yılları arasında Poznań Bölgesi Avukatlık Konseyi’nin üyeliğini yapmıştır.

Hukuk MüşaviriKAROLINA FELEROWICZ

1996 yılında Poznan’daki Adam Mickiewicz Üniversitesi’nin hukuk fakültesini bitirmiş ve yüksek öğrenim diplomasının üzerine Adam Mickiewicz Üniversitesi’nin Gazetecilik ve Siyasal Bilgiler Fakültesinde Avrupa ve Avrupa Entegrasyonu alanında, Varşova Üniversitesi’nde ise fikri mülkiyet haklarının korunması alanında eğitim görmüştür. Frankfurt an der Oder’de bulunan „Viadrina” Avrupa Üniversitesi’nde Alman hukuku kursu görmüştür. 2002 yılında Poznań Hukuk Müşavirleri Bölge Odası bünyesinde tutulan hukuk müşavirleri listesine kaydı yapılmıştır. Hukuk müşavirleri yönetiminde etkin olarak faaliyet göstermektedir. İktisat hukuku ve fikri mülkiyet hukuku alanında uzmandır.

Radca Prawny Karolina Felerowicz Radca Prawny karolina Felerowicz
Grażyna Przybyla-Juszczak Adwokat Grażyna Przybyła-Juszczak

AvukatGRAŻYNA PRZYBYŁA-JUSZCZAK

Poznan’daki Adam Mickiewicz Üniversitesi mezunudur. Öğrenimini bitirdikten sonra avukatlık stajını, iş hukuku ve ceza hukuku alanında tanınmış bir uzman olan Avukat Dr. Marian Kokociński’nin yanında yapmıştır. 2003 yılında çok iyi dereceyle avukatlık sınavını geçti. 2003 yılından itibaren Poznań Avukatlar Barosunda avukatlık mesleğini icra etmektedir. Sağlık koruma hukuku alanında bir çok eğitim programını bitirmiştir. Adli uyuşmazlıklar ile şirketlere hukuki hizmet verme alanında engin bir deneyime sahiptir. Uzmanlık alanına ceza hukuku, aile hukuku ve medeni hukuk girmektedir. Konunun özüne hakimiyeti ve kendisine verilen davaları ivedilikle yürütüp duruşma salonunda bunu başarıya dönüştürmesi takdir toplamaktadır.

AvukatAnita Tuliszka-Gümüş

1996 yılında Poznan’daki Adam Mickiewicz Üniversitesi’nin hukuk fakültesini bitirmiş ve yüksek öğrenim diplomasının üzerine Poznan’daki Adam Mickiewicz Üniversitesi’nin Avrupa Birliği hukuku alanında eğitim görmüştür. Londra’daki London School of Economics and Political Science ve Queen Mary University of London’dan burs kazanmıştır. Londra’daki London School of Economics and Political Science mezunudur – fikri mülkiyet ve iktisat hukuku alanındaki bu öğrenimini bitirerek Maser of Laws ünvanını kazanmıştır. Yüksek öğrenim diplomasının üzerine Londra’da bulunan Middlesex Üniversitesi’nde İngiliz hukuku ve Avrupa Birliği hukuku eğitimi görmüştür. İngiliz ve Amerikan hukuk bürolarında çalışmıştır. İngiliz, Amerikan ve Türk hukuk bürolarıyla işbirliği yapmaktadır. Yabancı firma ve müvekkiller de dahil olmak üzere iktisadi birimlere hizmet vermenin yanı sıra fikri mülkiyetle ilgili konularda ve haksız rekabete karşı korunma konularında da uzmanlığı bulunmaktadır. İngilizce ve Türkçe de hizmet vermektedir.

Adwokat Anita Tuliszka-Gümüş ADWOKAT Anita Tuliszka-Gümüş
Warunki współpracy

İŞBİRLİĞİ KOŞULLARI

Müşterlerimizle uzun vadeli işbirliği sözleşmeleri çerçevesinde çalışmamızın yanı sıra bireysel siparişler temelinde de çalışmaktayız.

Verdiğimiz hizmetlerin karşılığı olan ücretleri şu şekilde hesaplamaktayız:

davanın özelliğine ve karmaşıklığına bağlı olmak üzere müstakil olarak belirlenen götürü ücret şeklinde;

veya

müvekkille birlikte belirlenecek olan saat ücreti şeklinde.

Yukarıda ilkelere göre belirlenmiş olan ücretlere, yürürlükteki yasalara uygun olarak KDV eklenir. İşbirliği sözleşmesinin imzalanmasıyla veya vekaletin verilmesiyle birlikte sipariş alınmış olur.

Kontakt

İLETİŞİM

ul. Kościelna 30/40, 60-538 Poznań
tel/fax: 61 853 26 34

Av. Jacek Bigajczyk

cep: +48 605 429 646
j.bigajczyk@bfpt.pl

Huk. Müş. Karolina Felerowicz

cep: +48 601 694 971
k.felerowicz@bfpt.pl

Av. Grażyna Przybyła-Juszczak

cep: +48 606 499 225
g.przybyla.juszczak@bfpt.pl

Av. Anita Tuliszka-Gümüş

cep: +48 609 137 209
a.tuliszka.gumus@bfpt.pl
Gdzie nas znaleźć